ดีเอสไอ นัดถก สมช.กฤษฎีกาบ่ายพรุ่งนี้

ดีเอสไอ นัดถก สมช.กฤษฎีกาบ่ายพรุ่งนี้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยว่า ในวันที่ 14 มิถุนายน เวลา 13.30 น. สภาความมั่นคงแห่งชาติ ดีเอสไอ และสำนักงานกฤษฎีกา จะประชุมที่ สมช. ถึงความเป็นไปได้ในการออกกฎหมาย นิรโทษกรรม แนวร่วม นปช. ที่เข้าร่วมการชุมนุมทางการเมืองของคนเสื้อแดง เนื่องจากคนส่วนใหญ่ในสังคม ไม่เห็นด้วยกับการดำเนินคดี กับผู้ร่วมชุมนุมที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับการก่อการร้าย เผาบ้านเผาเมือง โดยมองว่า ผู้กระทำความผิดหลัก เป็นเพียงแกนนำ และผู้ให้การสนับสนุน ยุยง จึงไม่ต้องการให้ผู้ร่วมชุมนุม
นับหมื่นคน ที่เดินทางกลับไปยังภูมิลำเนา ต้องมีความผิดติดตัว รวมถึงผู้ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน กว่า 200 คน ที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำต่างๆ

อย่างไรก็ตาม การหารือร่วมกันระหว่าง สมช. ดีเอสไอ และกฤษฎีกา เป็นเพียงการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ถึงข้อดี และข้อเสีย ส่วนอำนาจในการออกกฎหมาย เป็นดุลพินิจของศูนย์อำนวยการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) และฝ่ายบริหาร

นายธาริต กล่าวอีกว่า หากทุกฝ่ายเห็นชอบให้นิรโทษกรรมผู้ร่วมชุมนุม ที่ไม่ได้กระทำความผิดอาญาร้ายแรง กฎหมายอาจเป็น 2 ลักษณะ หากออกเป็นพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) จะเป็นอำนาจของฝ่ายบริหาร โดยรัฐบาลออกเป็น พ.ร.ก. เพื่อให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ และเสนอให้สภาฯ เห็นชอบภายหลัง แต่ถ้าต้องการออกเป็นพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ต้องเสนอเข้าเป็นวาระการพิจารณาในสภาฯ