ABACโพล66.3%เชื่อปฏิรูปไทยเหลว

ABACโพล66.3%เชื่อปฏิรูปไทยเหลว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักวิจัย เอแบคโพล เปิดเผย ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง แผนฟื้นฟูปฏิรูปประเทศไทย ควรปฏิรูปใครก่อน ในทรรศนะของประชาชน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 70 ระบุว่า มีปัญหาในชีวิต ระดับปานกลางจนถึงมาก ส่วนกลุ่มที่ทำให้เดือดร้อนมากที่สุด พบว่าเป็น กลุ่มข้าราชการ 40.1 % รองลงมา คือ 36.6 เป็นตัวประชาชนเอง และ 23.3% รัฐบาล ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เดือดร้อน พบว่า ส่วนใหญ่มาจากการเรียกรับผลประโยชน์ทุจริตคอรรัปชั่น รีดไถ 61.9% รองลงมา คือ เลือกความไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ 43.9% ตามด้วยพฤติกรรมไม่เหมาะสม ข่มขู่ กลั่นแกล้ง และมีเรื่องชู้สาวเกี่ยวข้อง ส่วนเรื่องการตั้งคณะกรรมการฟื้นฟูปฏิรูปแก้ปัญหาประชาชนร้อยละ 68.8 เห็นควรให้มีในระดับจังหวัด ส่วนกลุ่มบุคคลที่ควรได้รับการปฏิรูปมากที่สุด ประกอบด้วย กลุ่มข้าราชการ 43.9% รองลงมา คือ นักการเมือง 32.6 % และกลุ่มพ่อค้า ผู้ประกอบการ

อย่างไรก็ตาม เมื่อสำรวจถึงความเห็น เรื่องแผนฟื้นฟูปฏิรูปประเทศไทย จะได้ผลจริงต่อเนื่องหรือไม่ พบว่า 66.3%ไม่เชื่อมั่นว่า จะสำเร็จ ขณะที่ 33.7% เชื่อมั่นในแผนดังกล่าว โดยปัญหาที่ประชาชนอยากให้รัฐบาลเร่งแก้มากที่สุด คือ
เรื่องปัญหาเศรษฐกิจ รองลงมา คือ ความยากจน ความไม่เป็นธรรมในสังคมปัญหาต่างๆ ในสังคม ขณะที่ประชาชนร้อยละ 11.2 เห็นว่า ควรยุบสภา เลือกตั้งใหม่ และ 4.5% เห็นว่า นายกรัฐมนตรี ควรลาออก

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!