นายกฯเตรียมจัดรายการฯก่อนไปม.สงขลา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เตรียมเดินทางออกจากบ้านพักในซอยสุขุมวิท 31 มายังสถานีโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อออกอากาศ รายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯ อภิสิทธิ์ ในเวลา 09.00 น.
หลังจากนั้น เวลา 10.30 น. นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อประชุมและบรรยายเรื่อง ทางรอดท้องถิ่นไทยในอนาคต แก่สมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย และจะเดิน
ทางกลับกรุงเทพมหานคร ในเวลา 15.30 น. อย่างไรก็ตาม หน้าบ้านพักของนายกรัฐมนตรี ยังคงมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร สับเปลี่ยนกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด