เชียงรายพบลักลอบตัดไม้ขนาดใหญ่

INN News

สนับสนุนเนื้อหานายทนงศักดิ์ ธรรมโม ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สายตรวจปราบปรามบริการสำนักงานจัดการธุรกรรมป่าไม้ที่ 2 เชียงราย หน่วย
ป้องกันรักษาป่าเชียงรายที่ 11 ดอยปุย และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 และสมาชิก อบต.ท่าสาย จำนวน 50 นาย อาวุธครบมือ บุกเข้าทำการตรวจสอบที่ดินในพื้นที่บ้านห้วยแก้ว ม.9 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย หลังรับแจ้งจากชาวบ้าน
ว่า มีการลักลอบตัดไม้ขนาดใหญ่ในพื้นที่ ซึ่งจากการกระจายกำลังตรวจค้น เจ้าหน้าที่พบป่าถูกแผ้วถาง และมีการเตรียมขุดหลุมเพื่อปลูกยางพารา จำนวนมากกว่า 50 ไร่ นอกจากนี้จากการตรวจสอบพบว่า พื้นที่ดังกล่าวอยู่ใน
พื้นที่เขตสปก.4-01 บริเวณพื้นที่ พบไม้ท่อน ทั้งไม้ประดู่ ไม้มะเกลือ ขนาดใหญ่อายุ 20 ปี ขึ้นไปถูกตัดเป็นท่อนๆ อยู่กลางในพื้นที่ โดยทางเจ้าหน้าที่ทำการตรวจนับพบว่า มีไม้ขนาดใหญ่ถูกตัดโค่นลงมาทั้งหมด 42 ท่อน โดยทาง
เจ้าหน้าที่จะมีการขยายผล การจับผู้กระทำผิดครั้งนี้ต่อไป