กทม.เปิดพื้นที่เพิ่มถ.นราธิวาสรับผู้ค้า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ให้ผู้ค้าที่ลงทะเบียนในงาน Together We Can รวมกันเราทำได้ บริเวณถนนคนเดิน ถนนสีลม ซึ่งมีปัญหาไม่สามารถเข้าพื้นที่บูธที่จอง
ไว้ให้ไปเปิดบูธตั้งแผงค้า บริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งแต่แยกสาธร จนถึงแยกสุรวงศ์ รวม 1 ก.ม.เนื่องจากได้หารือร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจนครบาล เพื่อขอขยายพื้นที่ดังกล่าวแล้ว ส่วนในสัปดาห์หน้าจะมีการจัด
กิจกรรมถนนคนเดินอีกในซอยรางน้ำ จะมีการจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลแผงค้าทั้งหมด จนกว่าเจ้าของแผงค้า ที่ลงทะเบียนไว้จะเข้ามาในพื้นที่ จึงจะคืนพื้นที่ให้ เพื่อป้องกันการเกิดเหตุแย่งแผงค้ากันอีก ทั้งนี้จะมีการพิจารณาว่าจะ
มีการเปิดถนนคนเดินที่อื่นอีกหรือไม่ ต้องใช้ปัญหาในวันนี้เป็นบทเรียน ก่อนที่จะพิจารณาจัดที่อื่นต่อไป ส่วนกิจกรรมมหกรรมสินค้าราคาถูก ยังยืนยันว่า จะจัดต่อไปโดยจะทยอยจัดให้ครบทุกเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร