วุฒิสภาเตรียมหารือเลือกประธานคนใหม่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ์ ส.ว.ราชบุรี กล่าวว่า ในการเปิดประชุมสภา สมัยสามัญนิติบัญญัติ ในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมนี้ วุฒิสภา เตรียมหารือเรื่องตำแหน่งประธานวุฒิสภาคนใหม่ แทน นายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภาคนปัจจุบัน โดยมีผู้ที่คาดว่า จะได้รับการคัดเลือก 2 คน คือ นายดิเรก ถึงฝั่ง ส.ว.นนทบุรี และ นายนิคม ไวยรัชพานิช ส.ว.ฉะเชิงเทรา ซึ่งปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเป็น รองประธานวุฒิสภา สลับตำแหน่ง ประธานวุฒิสภา ติดสัญญาใจระหว่าง สมาชิกวุฒิสภา ว่า จะมีการดำรงตำแหน่งจากสมาชิกวุฒิสภาสรรหาและสมาชิกวุฒิสภาแบบเลือกตั้ง ฝ่ายละ 3 ปี ซึ่งก่อนหน้านี้ ประธานวุฒิสภา ให้เหตุผล รอเหตุการณ์บ้านเมืองกลับสู่ภาวะปกติ แล้วตนจะลาอออกจากตำแหน่ง