ผู้ว่าฯสุรินทร์ ชู ปลูกข้าวทางเลือกใหม่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดสุรินทร์ จัดการสาธิตการผลิตข้าวทางเลือกใหม่ คือ การปลูกข้าวโดยวิธีโยนกล้า ซึ่งข้อดีของวิธีโยนต้นกล้าในนาข้าว คือ ให้ผลผลิตแน่นอน ใช้ต้นทุนในการผลิตข้าวในนาต่ำ ลดค่าใช้จ่าย และสามารถควบคุมวัชพืชในนาข้าวได้ผลดี ทำให้ประหยัดเมล็ดพันธุ์ข้าวในการทำนา แต่ได้ผลผลิตสูง และผลผลิตมีคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งจังหวัดสุรินทร์จะเร่งขยายการสาธิตการโยนกล้าให้ครอบคลุมทั้ง 17 อำเภอของจังหวัด เพื่อให้เกษตรกร มีทางเลือกในการทำนา ได้ผลผลิตต่อไร่สูงที่สุด ที่สำคัญคือ ยังคงรักษาคุณภาพ และมาตรฐานข้าวหอมมะลิสุรินทร์ ที่มี
ชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกให้คงอยู่สืบต่อไป