นายกวอนทุกฝ่ายร่วมสร้างแผนปรองดอง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวในการประชุมระดมสมององค์กรมหาชน กับการสร้างความปรองดองในชาติ โดย นายกฯ เรียกร้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้น ตามแผนที่วางไว้ทั้ง 5 ข้อ
โดยเฉพาะการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่งตัวเองก็ยอมรับว่า ยังมีปัญหาในส่วนนี้เนื่องจากปัญหาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาลแต่ละชุด ซึ่งต้องเร่งแก้ไขดำเนินการให้โครงสร้างมีความสมดุล พร้อมย้ำว่า จำเป็น
ต้องหาข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์ความรุนแรง ที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมที่ผ่านมา นอกจากนี้ นายกฯ ยังย้ำด้วยว่าจะต้องขจัดเงื่อนไข การนำสถาบันหลักของชาติ เข้าสู่ความขัดแย้งทางการเมืองด้วย เนื่องจากที่ผ่านมามีการแอบอ้างโดยตลอด

ทั้งนี้ในการประชุมระดมสมองครั้งนี้ มีผู้บริหารองค์กรมหาชน กว่า 20 องค์กร ร่วมแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อนายกฯ อย่างกว้างขวาง