กอ.รมน.ภาค4ส่วนหน้าจัด6กิจกรรมให้ชาวใต้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ห้องประชุมกองอำนวยการรักษา ความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พลตรี สนอง บุญซื่อ เสนาธิการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ "ร้อยใจไทย ใต้ร่มเย็น" ปี 2553 ตามนโยบายของ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการทหารบก ที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2552 โดยผลของการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ได้รับการตอบรับจากพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นการสร้างกระแส ให้เกิดความรัก ความสมานฉันท์ ให้เกิดขึ้นในพื้นที่จากประชาชนทั่วประเทศ ด้าน พันเอก บรรพต พูลเพียร หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้กล่าวถึงกิจกรรมในวันดังกล่าวด้วยว่า การจัดโครงการ "ร้อยใจไทย ใต้ร่มเย็น" ปี 2553 มีกิจกรรมที่สำคัญ 6 กิจกรรม ได้แก่ การประกวดวาดภาพระบายสี, การประกวดลิเกฮูลู , การประกวดบทเพลงอานาซีด, การแข่งขันวิ่งเปี้ยวสามัคคี, การแข่งขันนกกรงหัวจุก และแข่งขันทำอาหารครัวมุสลิม ซึ่งทางกองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามความถนัด ในแต่ละกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ถึง 25 มิ.ย. 2553