เร่งสร้างหลักสูตร "โตไม่โกง" ให้เด็กเรียน

เร่งสร้างหลักสูตร "โตไม่โกง" ให้เด็กเรียน
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

เคาะแล้วหนึ่งในแผนปรองดอง โดยในการประชุมร่วมระหว่างตัวแทน 4 ฝ่าย ประกอบด้วย ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักธุรกิจ นักวิชาการ สื่อมวลชน ร่วมกับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เพื่อร่วมระดมความเห็น แนวทางการทำงานตามแผนปรองดองเพื่อการปฏิรูประเทศไทยนั้น พญ. มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่ากทม. นายธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่ากทม นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่ากทม. ตัวแทนจากกรุงเทพมหานครได้เสนอความเห็นต่อที่ประชุม ว่ากทม.เตรียมเปิดหลักสูตร โตไปไม่โกง เข้าเป็นวิชาเรียนในสถานศึกษาสังกัดกทม. 435 โรงเรียน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในแผนปรองดองเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย

โดยใช้สอนในในระดับอนุบาล และประถมศึกษาปีที่ 1-3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.นี้ เป็นต้นไป ซึ่งในระดับอนุบาลจะสอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรมจริยธรรมตลอดชั่วโมงที่มีการเรียนการสอน ส่วนระดับชั้นประถมศึกษาจะบรรจุอยู่ในหลักสูตรสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง