เขื่อนสิรินธรน้ำลดงดจ่ายน้ำนาปรังแล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ภัยแล้งจาก จ.อุบลราชธานีว่า เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี มีความจุอ่าง 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตร ลดลงเหลือ 880 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ คิดเป็นร้อยละ 44.87 เนื่องจากประสบกับภัยแล้ง ระดับน้ำลดลงกว่าครึ่ง พร้อมหยุดจ่ายน้ำช่วยการปลูกนาปรังแล้ว หลังในฤดูแล้งที่ผ่านมา เขื่อนสิรินธรจ่ายน้ำให้กรมชลประทานระบายน้ำให้กับการปลูกข้าวนาปรัง
ของเกษตรกรที่อยู่ในเขตชลประทานกว่า 150 ล้านลูกบาศก์เมตร และหยุดจ่ายน้ำหลังสิ้นฤดูกาลเพาะปลูกนาปรัง เพื่อรักษาระดับน้ำในเขื่อน ไม่ให้ลดต่ำจนเข้าสู่ระดับวิกฤติ สำหรับระดับน้ำในปัจจุบันยังเพียงพอแก่การบริโภคและอุปโภค แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งลำน้ำ

อย่างไรก็ตาม การจ่ายน้ำเพื่อใช้ทำนาปีที่กำลังจะเริ่มขึ้นในเดือนหน้า นอกจากนี้ ยังต้องพิจารณาจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาว่า จะมีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการกักเก็บไว้ใช้ ในฤดูแล้งปีหน้าด้วยหรือไม่