ม.เทคโนโลยีสุรนารี คาดโทษนักศึกษาที่ไปเกี่ยวข้องกับการพนันทายผลฟุตบอล

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกาศคาดโทษนักศึกษาที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันทายผลฟุตบอล ในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก หากตรวจพบก็จะถูกลงโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของทางมหาวิทยาลัย ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้คาดโทษนักศึกษาที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันทายผลฟุตบอล ในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก หากตรวจพบก็จะถูกลงโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของทางวิทยาลัย ด้วยการตัดแต้มจิตพิสัย จนถึงขั้นพักการเรียนเป็นเวลา 1 ภาคเรียน หากตรวจพบว่ามีนักศึกษาตั้งตัวเป็นเจ้ามือรับพนันบอลเอง พร้อมทั้งจะส่งตัวให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีทางกฏหมายอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้เมื่อเทศกาลฟุตบอลโลก 4 ปีที่แล้ว เคยตรวจพบว่ามีนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งตัวเป็นเจ้ามือรับพนันทายผลฟุตบอล 1 ราย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ตัดคะแนนจิตพิสัยและสั่งพักการเรียนทันที พร้อมส่งตัวให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการทางกฏหมายตามขั้นตอน นอกจากบทลงโทษนักศึกษา ที่อาจจะหลงผิดไปเกี่ยวข้องกับการพนันแล้ว ทางมหาวิทยาลัยฯ ยังได้กำหนดมาตรการป้องกัน รณรงค์และส่งเสริมการดูฟุตบอลอย่างสร้างสรรค์ อาทิการสั่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคของทางมหาวิทยาลัยบล็อคเว็บไซต์ ที่ล่อแหลมและอาจถูกใช้เป็นช่องทางการวางพนันทายผลฟุตบอลทุกเว็บไซต์ เท่าที่ทางมหาวิทยาลัยจะสามารถตรวจสอบได้ และเตรียมที่จะจัดเตรียมหอประชุมอเนกประสงค์ของวิทยาลัย เป็นสถานที่ติดตั้งจอโปรเจ็กเตอร์ขนาดยักษ์ไว้ให้นักศึกษา ที่พักอยู่ภายในหอพักของวิทยาลัย ได้ร่วมชมฟุตบอลโลกด้วยกัน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสนใจในเรื่องของกีฬาและเพื่อเป็นการง่ายต่อการตรวจสอบว่ามีนักศึกษาเกี่ยวข้องกับการพนันหรือไม่ นอกจากนี้ยังได้กำหนดมาตรการเชิงรุก โดยเน้นย้ำให้รุ่นพี่ของชมรมนักศึกษาทุกชมรม ช่วยกันประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับรุ่นน้องเพื่อป้องปรามการกระทำผิดหรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนัน พร้อมสังเกตพฤติกรรมรุ่นน้องอย่างใกล้ชิดว่ามีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยง หรือมีปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพนันฟุตบอลหรือไม่ เพื่อแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตรวจสอบและหาทางแก้ไข รวมถึงทางมหาวิทยาลัยฯ ยังได้ให้ฝ่ายเทคนิคของมหาวิทยาลัย จัดพิมพ์ข้อความในลักษณะคำขวัญ มีความหมายเตือนไม่ให้นักศึกษาหลงผิดเล่นพนันบอล ส่งผ่านทางเอสเอ็มเอส ไปยังโทรศัพท์มือถือของนักศึกษาตามฐานข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อคอยกระตุ้นเตือนนักศึกษาตลอดช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกอีกด้วย