เร่งแต่งตั้งตร.ที่ล่าช้าเพราะการเมือง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ รรท.ผบ.ตร. ได้มีคำสั่ง ที่ 0009.232/ว048 ลงวันที่ 8 มิ.ย.2553 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ เวียนไปยังทุกหน่วยงาน ให้ดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รองสว. และ ผบ.หมู่ วาระประจำปี 2552 หลังจากที่ก่อนหน้านี้ มีคำสั่งที่ 0009.232/1549 ลงวันที่ 16 เม.ย. ให้ชะลอการดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับนี้ไว้ก่อนจนกว่า ตำรวจจะสั่งการให้ดำเนินการได้ เนื่องจาก รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ซึ่งตำรวจมีภารกิจในการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย และรักษาความปลอดภัยสถานที่สำคัญต่าง ๆ หากมีการดำเนินแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ รองสว. และ ผบ.หมู่ อาจส่งผลกระทบต่อแผนการจัดกำลังในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว

คำสั่งดังกล่าว ระบุว่า เนื่องจาก ขณะนี้ สถานการณ์ต่าง ๆ ได้คลี่คลายลงประกอบกับ ข้าราชการตำรวจที่ไปปฏิบัติหน้าที่ ส่วนใหญ่ได้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ราชการตามปกติแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รองสว. และ ผบ.หมู่ วาระประจำปี 2552 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเคร่งครัด โดย บช. ที่มิได้สังกัด สง.ผบ.ตร. รวมทั้ง บก.ในสังกัด ให้ดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รองสว. และผบ.หมู่ ให้เสร็จสิ้นและมีคำสั่งแต่งตั้งพร้อมกันทุกหน่วยใน 7 ก.ค. โดยให้คำสั่งมีผลใช้บังคับพร้อมกัน 16 ก.ค. นี้ สำหรับ บช. หรือ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. ให้ การแต่งตั้ง ภายในอำนาจ ผบช. และ ผบก. ตามนัยมาตรา 54 (3) แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ให้หน่วยดำเนินการแต่งตั้งให้เสร็จสิ้นมีผลพร้อมกันทุกหน่วย ในวันที่ 16 ก.ค. ส่วนการแต่งตั้งภายในอำนาจของ ผบ.ตร. ให้จัดส่งบัญชีข้อมูลเสนอ
แต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับนี้ ไปยัง ตร. ผ่าน ทพ. ภายใน 25 มิ.ย.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!