มาเลเซียเตรียมเผยแผนพัฒนาประเทศ เพื่อหวังกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐบาลมาเลเซียเตรียมเปิดเผยแผนพัฒนาประเทศ ฉบับที่ 10 ประจำปี 2553-2558 ซึ่งนับเป็นแผนพัฒนาประเทศฉบับแรกหลังนายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัค ของมาเลเซีย ดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศเมื่อปีที่แล้ว โดยแผนพัฒนาประเทศฉบับใหม่นี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรัฐบาลที่มุ่งหวังจะกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และผลักดันให้มาเลเซียเป็นประเทศที่มีรายได้สูง ภายในปี 2563 หรือในอีก 10 ปีข้างหน้า ขณะที่บรรดานักเศรษฐศาสตร์มองว่า แผนพัฒนาดังกล่าวตอกย้ำถึงความตั้งใจของรัฐบาลที่ต้องการสร้างระบบเศรษฐกิจแบบให้ภาคเอกชนเป็นตัวจักรสำคัญ.