มส.ประสานวัดคุมเข้มพระเณรห้ามพนันบอล

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม ได้มีมติให้ พศ. ไปหาแนวทางในการดำเนินการ เพื่อรณรงค์ให้พระ เณร รวมทั้งพุทธศาสนิกชน ลด ละ เลิก เล่นการพนันบอล โดยเฉพาะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2010 ที่กำลังจะมีขึ้น ในวันที่ 11 มิ.ย. นี้ โดยเบื้องต้น ทาง พศ. จะมีหนังสือแจ้งไปยังทุกวัดทั่วประเทศ ให้ช่วยรณรงค์ด้วยการเทศนา อบรม สั่งสอน เยาวชน นักศึกษา และประชาชน ให้เลิกเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนันทุกชนิด โดยเฉพาะการพนันบอล ในส่วนของ พระ เณร นั้น พศ. จะส่งมติมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามพระ เณร เล่นการพนัน แจ้งไปยังทุกวัดให้ทราบอีกครั้ง

ทั้งนี้หากมีพระ เณร เล่นการพนันบอล จะมีโทษแค่ว่ากล่าวตักเตือน แต่ในความเป็นจริงแล้ว ยังมีประกาศที่เรียกว่า พระมหาสมณวินิจฉัย ซึ่งระบุว่า การที่พระเล่นการพนัน เป็นการประพฤติที่เลวทราม ต้องบังคับให้สึก ดังนั้น เมื่อเจ้าคณะผู้ปกครอง ทราบว่า มีพระรูปใดก็ตามเล่นการพนัน ก็จะต้องบังคับให้สึก แม้ว่า โทษที่ระบุในพระวินัยจะเบาก็ตาม