แบงค์ชาติแจง ธนบัตรปั๊มอักษรแดงแลกคืนได้

แบงค์ชาติแจง ธนบัตรปั๊มอักษรแดงแลกคืนได้
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ตามที่มีการส่งต่อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับภาพด้านหลังธนบัตรชนิดราคา 100 บาท ที่ประทับข้อความด้วยอักษรสีแดงว่า "พระเจ้าตากสิน ได้กลับชาติเสด็จลงมาจุติอีกครั้ง ในชาตินี้จุติลงมาเป็น พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ" อยู่ด้านหลังนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอเรียน ดังนี้

1. ธนบัตรที่มีรอยขีดเขียนหรือประทับตราถือว่าเป็นธนบัตรที่ไม่เหมาะสมต่อการใช้หมุนเวียน ตามมาตรฐานที่ ธปท.ได้กำหนดไว้ในคู่มือเกณฑ์คุณภาพธนบัตรไทย หากพิสูจน์ได้ว่าเป็นธนบัตรจริง ก็สามารถแลกค่าได้เต็มจำนวน และขอให้สถาบันการเงินที่ได้รับธนบัตรดังกล่าวรวบรวมส่ง ธปท. ต่อไป

2. หากประชาชนประสงค์ขอแลกเปลี่ยนเป็นธนบัตรฉบับใหม่ก็สามารถนำไปติดต่อขอแลกเปลี่ยน ได้ที่ธนาคารออมสินหรือธนาคารพาณิชย์ทั่วประเทศ

3. ธปท. ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการขีดเขียนหรือประทับตราใด ๆ ลงบนธนบัตร เพื่อให้ธนบัตรสะอาด น่าใช้ และมีอายุการใช้งานที่นานขึ้น รวมทั้งเป็นการช่วยประหยัดงบประมาณ