มท.2 โยนฝ่ายความมั่นคง เลิก พรก.ฉุกเฉิน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ระบุ การยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในแต่ละพื้นที่นั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายความมั่นคง กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่รายงานสถานการณ์ ในแต่ละจังหวัดให้ทราบเท่านั้น โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดที่เคยมีการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไปแล้วบางพื้นที่ยังคงมีการเฝ้าระวัง แม้ว่าสถานการณ์ค่อนข้างสงบนิ่ง โดยเฉพาะในจังหวัดที่เกิดการเผาศาลากลางจังหวัดจึงต้องมีการติดตามสถานการณ์เชิงรุกประกอบด้วย โดยผู้ว่าราชการแต่จะจังหวัด จะแจ้งให้ทราบ

ขณะเดียวกัน นายบุญจง ย้ำว่า ขณะนี้กระทรวงมหาดไทย ได้ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อเยียวยาประชาชนที่เคยเข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่ม นปช.แล้วแต่ไม่ใช่เป็นการขัดขวาง หรือการสกัดกั้นไม่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายใดๆ ทั้งสิ้น