รมว.ยุติธรรมตั้งกก.เยียวยาลูกหนี้ระบบ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยถึง การแก้ปัญหาลูกหนี้ในระบบ ทั้งลูกหนี้สถาบันการเงินและสินเชื่อบัตรเครดิตว่า ปัจจุบันพบว่ามีปัญหาทั้งข้อกฎหมาย และปัญหาเชิงนโยบาย อาทิ กรณีเจ้าหนี้ปล่อยให้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นโดยไม่เรียกร้อง จนทำให้ลูกหนี้ต้องถูกฟ้องล้มละลาย ซึ่งขณะนี้พบว่า วงเงินในการฟ้องล้มละลายสูงถึง 3 ล้านล้านบาท หากไม่
เร่งแก้ไข อาจส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพในอนาคต และอาจทำให้คนระดับล่าง เป็นหนี้กันทั่วประเทศและกรณีที่มีกฎหมายใหม่ เกี่ยวกับคุ้มครองผู้บริโภคที่วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท จะกลายเป็นคดีผู้บริโภค ถือเป็นการผลักภาระการพิสูจน์หนี้ ไปให้กับลูกหนี้ กระทรวงยุติธรรมจึงได้ตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือเยียวยาลูกหนี้ในระบบ เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว ร่วม
กับสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อสรุปต่อไป