ม.เทคโนสุรนารี เข้มสกัดบอลโลกในหมู่น.ศ.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ประกาศคาดโทษนักศึกษา ที่จะดึงตัวไปเกี่ยวข้องกับการพนันทายผลฟุตบอล ในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก หากตรวจพบก็จะถูกลงโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของทางวิทยาลัย ด้วยการตัดแต้มจิตพิสัย จนถึงขั้นพักการเรียน เป็นเวลา 1 ภาคเรียน หากตรวจพบว่า มีนักศึกษาตั้งตัวเป็นเจ้ามือรับพนันบอลเอง พร้อมทั้ง จะส่งตัวให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด

ทั้งนี้ เมื่อเทศกาลฟุตบอลโลก 4 ปีที่แล้ว เคยตรวจพบว่า มีนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งตัวเป็นเจ้ามือรับพนัน ทายผลฟุตบอล 1 ราย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ ก็ได้ทำการตัดคะแนนจิตพิสัยและสั่งพักการเรียนทันที พร้อมส่งตัวให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ดำเนินการทางกฎหมายตามขั้นตอน

นอกจากนี้ ยังได้กำหนดมาตรการป้องกัน รณรงค์และส่งเสริมการดูฟุตบอลอย่างสร้างสรรค์ สั่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคของทางมหาวิทยาลัยบล็อคเว็บไซด์ที่ล่อแหลม และอาจถูกใช้เป็นช่องทางการวางพนัน ทายผลฟุตบอลทุกเว็บไซต์ เท่าที่ทางมหาวิทยาลัยจะสามารถตรวจสอบได้ และเตรียมห้องประชุมอเนกประสงค์ของวิทยาลัย เป็นสถานที่ติดตั้งจอโปรเจ็กเตอร์ขนาดยักษ์ ไว้ให้นักศึกษาที่พักอยู่ภายในหอพักของมหาวิทยาลัย ได้ร่วมชมฟุตบอลโลกด้วยกัน นอกจากนี้ ยังได้มีการกำหนดมาตรการในเชิงรุก เน้นย้ำให้รุ่นพี่ของชมรมนักศึกษา ช่วยประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจกับรุ่นน้อง เพื่อเป็นการป้องปรามการกระทำผิด หรือ เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนัน พร้อมสังเกตพฤติกรรมรุ่นน้อง อย่างใกล้ชิดว่า มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยง หรือ มีปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพนันฟุตบอลหรือไม่ เพื่อแจ้งให้ทางอาจารย์ที่ปรึกษาได้ตรวจสอบและหาทางแก้ไข