มท.1เข้าเยี่ยมยินดีจุฬาราชมนตรีคนใหม่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เข้าเยี่ยมคาราวะ และแสดงความยินดีแก่ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เนื่องในโอกาสที่ได้รับ พระมหากรุณาธิคุณ ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี มีการมอบแจกันดอกไม้ กระเช้าผลไม้ เพื่อให้กำลังใจด้วย โดยจุฬาราชมนตรี กล่าวขอบคุณและหวังว่า อนาคตจะได้รับความ
ร่วมมือที่ดีจากหน่วยราชการ โดยเฉพาะ กระทรวงมหาดไทย เพื่อร่วมกันพัฒนาชาติและให้ประชาชน อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

สำหรับ การเดินทางเข้าเยี่ยมจุฬาราชมนตรีครั้งนี้ มี นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายมานิต วัฒนเสน ปลัดกระทรวงมหาดไทย และข้าราชการระดับสูงของกระทรวงเข้าร่วมด้วย