นพดลปัดทักษิณอุปสรรคแผนปรองดองรัฐ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายนพดล ปัทมะ ที่ปรึกษากฎหมายครอบครัว พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ปฎิเสธว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเดินหน้าแผนความปรองดองของรัฐบาล และยังพร้อมที่จะสนับสนุน หากรัฐบาลมีความจริงใจ อีกทั้ง ยังปฏิเสธด้วยว่า การตั้งทนายต่อสู้คดีของ พ.ต.ท.ทักษิณ ไม่ได้ทำเพื่อทำร้ายประเทศไทย แต่เนื่องจากว่าพ.ต.ท.ทักษิณ ไม่ได้รับความเป็นธรรมเท่านั้น นอกจากนี้ นายนพดล ยังกล่าวถึงกรณีที่ รัฐบาล แต่งตั้ง นายคณิต
ณ นคร อดีตอัยการสูงสุด เป็นประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมืองที่ผ่านมา พร้อมทั้งตั้ง ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีนิด้า เป็นประธานศึกษาพิจารณาแก้ไขกฎหมายและรัฐธรรมนูญ ว่า ยังเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความเคลือบแคลง เนื่องจาก บุคคลทั้ง 2 มีความเอนเอียงไปทาง พรรคประชาธิปัตย์ ทั้งนี้ หากต้องการสร้างความปรองดองจริง ก็ควรแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายมากกว่านี้