สกลฯเริ่มน้ำจ่อปล่อยให้เกษตรกรทำนาปีก.ค

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องในระยะนี้ ส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำหลายแห่งของ จ.สกลนคร มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น ซึ่งที่โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาน้ำอูน ซึ่งเป็นเขื่อนดิน ให้บริการน้ำเพื่อการเกษตรไหลผ่านหลายอำเภอของ จ.สกลนคร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในเขื่อนน้ำอูน เพิ่มมากขึ้นเล็กน้อย อยู่ที่ประมาณ 224 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งก่อนหน้านี้โครงการชลประทานน้ำอูน ได้ขอความร่วมมือให้เกษตรกร งดทำนาปรังรอบ 2 เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำสำรอง ที่ต้องเก็บไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนแต่เมื่อพบว่าย่างเข้าสู่น่าฝน ทำให้มีปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มขึ้น การดูดน้ำใต้ดินลดลง ทำให้การเก็บกักน้ำในเขื่อนสามารถทำได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม โครงการชลประทานน้ำอูน เตรียมที่จะเปิดการปล่อยน้ำประมาณเดือน ก.ค. นี้ เพื่อปล่อยน้ำทำนาปีให้เกษตรกร และประชาชนที่ต้องการใช้น้ำอุปโภคบริโภค