บุญจงยันขยายทางเขาใหญ่ไม่ใช่ความผิดโสภณ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ระบุ ถึงโครงการสร้างถนนธนะรัชต์ เพื่อเข้าสู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ว่า เป็นการสร้างถนนนอกพื้นที่เขตอุทยาน ประชาชนได้ประโยชน์ แต่เมื่อมีความเห็นขัดแย้ง
ระหว่างผู้ที่สนับสนุน และคัดค้านรัฐ จึงต้องระงับโครงการ เพื่อศึกษาหาทางออก ยืนยัน ไม่ใช่ความผิดพลาดของ นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และไม่ใช่ประเด็นที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง นายโสภณ กับ นายสุวิทย์ คุณกิตติ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่อย่างใด

นอกจากนี้ นายบุญจง ระบุอีกว่า ต้องมีการทำประชามติในรัศมี 8 ก.ม.ของพื้นที่สร้างถนน