ศธ.ระวังนร.พนันบอลโลก ตั้งศูนย์แจ้งเหตุ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ กล่าว หลังประชุมร่วมกับคณะรัฐมนตรีว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการหามาตรการป้องกันปัญหาเป็นนักเรียน นักศึกษาเล่นพนันการแข่งขันฟุตบอลโลก ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 11 มิ.ย. ไปจนถึงวันที่ 11 ก.ค. นี้ สำหรับมาตรการป้องกัน นายชินวรณ์ กล่าวว่า ได้สั่งการให้องค์กรหลักในกระทรวง เน้นย้ำกับสถานศึกษาทั่วประเทศ เพื่อขอความร่วมมือไปยังผู้ปกครอง ให้สังเกตพฤติกรรมบุตรหลาน อาทิ การใช้โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน รวมทั้งการใช้บัตรเครดิตต่างๆ ที่อาจนำไปสู่
การพนันฟุตบอล ขณะที่ทางโรงเรียน โดยเฉพาะอาจารย์ฝ่ายปกครอง จะต้องช่วยกันจัดตั้งเครือข่าย เพื่อเป็นหูเป็นตา และติดตามพฤติกรรมของนักเรียน ที่อาจชักชวนกันเล่นพนัน รวมทั้งต้องจัดทำรายชื่อของนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เพื่อเป็นการป้องกันด้วย

นอกจากนี้ นายชินวรณ์ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประสานกับ 3 หน่วยงานหลัก คือ สำนักตำรวจแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเตรียมแผนรองรับปัญหา ที่อาจ
นำไปสู่การพนันทายผลฟุตบอลโลก พร้อมทั้งเปิดศูนย์เสมารักษ์เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองในการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น โดยสามารถโทรศัพท์มาปรึกษาได้ที่หมายเลข 02-628-6184 หรือ สายด่วน กระทรวงศึกษาธิการ หมาย
เลข 1579