สสจ.เชียงใหม่ยันไมมีคนตายจากวัคซีนหวัด09

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ยืนยันผู้เสียชีวิต 2 ราย ไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2009 จากกรณีข่าวการเสียชีวิตของชาวบ้านแม่เลา ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ หลังได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2009 เพียง 7 วัน เป็นผู้หญิงอายุ 57 ปี 1 ราย และผู้ชายอายุ 53 ปี ดร.ทพ.สุรสิงห์ วิศรุตรัตน รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ได้รับผลการตรวจจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่แล้ว ยืนยันว่าทั้ง 2 ราย ไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีน 2009 โดยรายชื่อเป็นผู้หญิง ไม่เคยได้รับวัคซีน แต่เสียชีวิตด้วยโรคเลือดในสมอง ส่วนรายผู้ชายเคยได้รับวัคซีนจริง เมื่อวันที่ 26 พ.ค. แต่เสียชีวิตด้วยโรคฉี่หนู จึงไม่อยากให้ประชาชนสับสน ทั้งนี้ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ฉีดวัคซีนไปแล้ว 48,000 คน คิดเป็น 95 % และมีอาการข้างเคียงเพียงเล็กน้อย คือ ปวดแขน และเจ็บแผล โดยไม่มีอาการรุนแรงแต่อย่างใด