นาข้าวบุรีรัมย์แย่ ชลประทานชะลอระบายน้ำ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายปราโมท พลพณนาวี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทาน ออกมาระบุว่า ขณะนี้ทางโครงการชลประทาน ได้ให้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ จำนวน 22 อ่างทั้งจังหวัด ชะลอการปล่อยน้ำเพื่อการเกษตร ให้กับเกษตรกร ที่เพาะปลูกข้าวในเขตพื้นที่บริการ กว่า 206,000 ไร่ หลัง อ่างเก็บทั้ง 22 แห่ง มีปริมาณน้ำกักเก็บเพียง 139 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ เฉลี่ย 46.76% ของความจุอ่างทั้งหมด 298 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำปีนี้ ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ทางชลประทาน จึงจำเป็นต้องงดปล่อยน้ำเพื่อการเกษตรในช่วงนี้ เพราะเกรงว่า หากเกิดฝนทิ้งช่วง จะไม่มีน้ำเพียงพอในการอุปโภคบริโภค ซึ่งจะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยรวม หากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงยาวนาน อาจจะต้องพิจารณา เลื่อนระยะเวลาการปล่อยน้ำออกไปอีก ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝน