กทม.ชงของบรัฐฟื้นฟูเมือง500ล.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายถนอม อ่อนเกตุพล โฆษกกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า จากการรายงานความเสียหายเบื้องต้นทางด้านกายภาพของทรัพย์สินทางราชการ ในแต่ละหน่วยงานของ กทม. ในช่วงที่มีการชุมนุมทางการเมือง รวมความเสียหายเป็นเงิน กว่า 182 ล้านบาท ได้แก่ สำนักการโยธา 122 ล้านบาท สำนักการจราจรและขนส่ง 33 ล้านบาท สำนักสิ่งแวดล้อม 6.9 ล้านบาท สำนักการระบายน้ำ 10 ล้านบาท สำนักผังเมือง 500,000 บาท เขตคลองเตย 760,000 บาท เขตดินแดง 500,000 บาท เขตบางรัก 547,000 บาท เขตปทุมวัน 5 ล้านบาท เขตสาทร 2.9 ล้านบาท

ทั้งนี้ กทม.ได้พิจารณาแผนรวมการฟื้นฟู กทม. โดย กทม.จะทำเรื่องเสนอของบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล เป็นเงิน 500 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายงานสรุปตัวเลขที่ชัดเจน เพราะที่มีรายงานเข้ามาเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น เนื่องจาก กทม.ยังพบความเสียหายเพิ่มเติม สำหรับงบอุดหนุนที่จะเสนอขอรัฐบาล 500 ล้านบาทนั้น ที่ประชุมได้มอบหมายให้นางนินนาท ชลิตานนท์ รองปลัด กทม. รับผิดชอบในการจัดทำแผนฟื้นฟู กทม.ทั้งระบบ เพื่อให้ กทม.กลับมาดีขึ้นกว่าเดิม เบื้องต้นมีแผนจะนำไปใช้ปรับปรุงซ่อมแซมทางด้านกายภาพ 200 ล้านบาท การช่วยเหลือเยียวยาสำหรับผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ 50 ล้านบาท การจัดกิจกรรมฟื้นฟูเมือง 50 ล้านบาท ส่วนที่เหลือใช้สำหรับทำแผนฟื้นฟูเมืองทั้งหมด นอกจากนี้ กทม.ยังได้รับการประสานจากคณะกรรมาธิการงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร โดยแจ้งให้ กทม. ไปชี้แจงเพื่อของบประมาณสนับสนุนในปีงบประมาณ 2554 ซึ่งเป็นงบแปรญัตติอีก 300 ล้านบาท