ในหลวง ตรัสให้ รมต.ใหม่ซื่อสัตย์ สุจริต

ในหลวง ตรัสให้ รมต.ใหม่ซื่อสัตย์ สุจริต
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตรัส ให้รมต.ใหม่ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และตั้งใจทำงาน เพื่อส่วนรวม ไม่แก่งแย่งกัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี นำรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่ จำนวน 8 คน เฝ้าฯ เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

จากนั้นจึงทรงมีพระราชดำรัส ความว่า "บัดนี้ ท่านได้เข้ารับหน้าที่ รมต.ด้วยสมบูรณ์แล้ว โดยที่ท่านได้ปฏิญาณตนว่าจะทำหน้าที่ สำหรับงานของประเทศ ซึ่งเป็นการที่เพราะว่าจะต้องมีคนที่จะช่วยกันทำหน้าที่ รัฐมนตรี และแสดงตนว่าจะปฏิบัติงานด้วยความซื่อตรงเพราะว่า บ้านเมืองต้องมีคนที่ช่วยกันทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และตั้งใจทำงานเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริง การทำงานรัฐมนตรีจะต้องทำตามที่ท่านได้ปฏิญาณตนว่าจะทำเพื่อความซื่อสัตย์สุจริต ต้องทำด้วยความเสียสละ เพื่อให้งานไปด้วยดี ตามตั้งใจจริงๆ ประเทศชาติก็จะไปได้ดี จะต้องพยายามที่จะให้งานของชาติไปโดยดี คือหมายความว่าแต่ละคนจะต้องทำงานด้วยความตั้งใจซื่อสัตย์สุจริตและด้วยความเสียสละหมายถึงว่าจะต้องทำงานด้วยความตั้งใจเพื่อส่วนรวม ตั้งใจด้วยความตั้งใจจริงๆ คือไม่ใช่แก่งแย่งกัน แต่ช่วยกันทำเพื่อให้บ้านเมืองก้าวหน้าไปจริงๆ

โดยทำงานเพื่อความตั้งใจที่จะทำเพื่อส่วนรวม อาจจะยากหน่อยแต่ว่าจะต้องทำให้ได้ถ้าทำได้ นับว่าท่านได้ช่วยบ้านเมืองก้าวหน้า ไม่แก่งแย่งกัน ถ้าทำได้อย่างนี้ชาวบ้าน หมายถึงประชาชนจะอยู่ได้มีความสุข ท่านเองก็จะมีความสุข ถ้าท่านทำด้วยความตั้งใจดี ท่านได้ช่วยส่วนรวมอย่างแท้จริง ก็ขอให้ท่านได้ทำตามที่ปฏิญาณตนว่าจะทำ แล้วขอให้ทำได้ตามที่ตั้งใจ ถ้าท่านทำได้แล้วท่านได้ทำสิ่งที่สูงสุด ขอให้ท่านตั้งใจทำงานเพื่อส่วนรวมได้สำเร็จถ้ามีคนขัดขวางก็ไม่ต้องใส่ใจ ท่านต้องเอาใจใส่แต่งานที่ดี ที่ท่านทำสำหรับส่วนรวม ถ้าทำได้ก็นับว่าท่านได้ทำด้วยความเสียสละแท้ ด้วยความตั้งใจแท้"

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัส กับประชาชนชาวไทยขณะเยือนประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทรงรับสั่งว่า ศาสนาพุทธ คือ ศาสนาหลักของคนไทย ศาสนาพุทธสอนให้คนเรามีเมตตาต่อกัน รักและสงสารเพื่อนมนุษย์ และทุกศาสนาก็สอนให้คนเป็นคนดี และสงสารผู้เจ็บ ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส จึงอยากให้ช่วยกันคิดว่า คนไทยควรจะวางตัวอย่างไรดีจริงๆ แล้วเรื่องการเมืองข้าพเจ้าไม่รู้ด้วยหรอกว่า ใครจะเกลียดใคร ใครอยากจะชิงดีชิงเด่นกับใคร แต่ว่าอย่างน้อยน่าจะมีจรรยาบรรณ สักนิดนึง สงสารประชาชนตาดำๆ สักนิดว่า จะเดือดร้อนกันแค่ไหน ที่ผ่านมา นอกจากจะเดือดร้อนเรื่อง เจ็บป่วย ก็ยังเดือดร้อนทางด้านธุรกิจ เพราะมีการประท้วงนานๆ มีความรุนแรงเกิดขึ้น ทำให้ภาคธุรกิจเดือดร้อน กระทบเศรษฐกิจของประเทศไทย

จริงๆ แล้ว ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่มาก จึงอยากขอร้องว่า เป็นคนไทยด้วยกัน ควรรักกัน สามัคคีกันต่อให้อยู่เมืองนอก ก็เป็นคนไทยสามัคคีกันได้ ส่งแมสเซสหาคนทางบ้านที่เมืองไทยว่า ให้สามัคคีกันหน่อย ช่วยกันนิดนึง ถ้าช่วยกันคนละไม้ละมือประเทศเราจะดีขึ้น