กอร์ปศักดิ์จ่อเสนอครม.ช่วยลูกจ้างนอกระบบ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ เลขาธิการนายกฯ กล่าวภายหลังประชุมกรรมการช่วยเหลือผู้ประกอบการ และลูกจ้าง ที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมว่า ในวันนี้ที่ประชุมมีมติเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันพรุ่งนี้ เพื่อพิจารณาปรับเวลา เรื่องการปลอดค่าเช่าพื้นที่ของผู้ประกอบการ ย่านสยามสแควร์ จากเดิม 1 ปี ลดลงเหลือเพียง 6 เดือน เนื่องจากเกิดปัญหาความได้เปรียบทางการค้า ระหว่าง
ผู้ประกอบการ ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ ขณะที่ลูกจ้างนอกระบบ ที่รัฐได้ช่วยเหลือเบื้องต้น รายละ 7,500 บาทนั้น ในวันพรุ่งนี้จะเสนอให้คณะรัฐมนตรี อนุมัติช่วยเหลือเพิ่มเป็น 2 เดือน รวมจำนวน 26 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของอาคารที่ไม่ได้ทำประกันจลาจล หรือ ประกันภัยก่อการร้ายนั้น กรมสรรพากร จะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ให้การช่วยเหลือโดยทางบริษัทประกันภัย ต้องนำไปหักภาษีบุคคลได้ด้วย ซึ่งต้องรอผลการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อน