นักวิชาการยันถ.ธนะรัชต์อยู่ในเขตมรดกโลก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเทพมนตรี ลิมปพยอม นักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์ ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการส่งเสริมภาคประชาชนป้องกันการทุจริต และตรวจสอบการดำเนินการของรัฐ วุฒิสภา กล่าวยืนยันว่า ถนนธนะรัชต์ อยู่ในเขตมรดกโลกอย่างแน่นอน ซึ่งการดำเนินการของกระทรวงคมนาคม ขัดต่อแผนบริหาร จัดการเขาใหญ่ ซึ่งถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก เนื่องจากคำว่า มรดกโลก จะมีกฎ
เกณฑ์ ตามมาอีกมากมาย อาทิ จำนวนรถยนต์ที่วิ่งผ่าน และต้องไม่เป็นถนนขนาดใหญ่ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อม การจะทำอะไร จึงต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการมรดกโลกเสียก่อน เชื่อว่า นายโสภณ ซารัมย์ รมว.คมนาคม ไม่รู้ข้อมูลตรงนี้ จึงไม่สมควรเป็นรัฐมนตรีอีกต่อไป