สธ.ยันชายเชียงใหม่ 2 รายที่เสียชีวิตไม่เกี่ยวกับวัคซีนหวัด 2009

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงสาธารณสุขยืนยัน ชายเชียงใหม่ 2 ราย ที่ญาติเชื่อว่าเสียชีวิตเพราะได้รับวัคซีนหวัด 2009 ไม่เกี่ยวกับวัคซีนแต่เป็นเพราะโรคประจำตัว นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีชาย 2 ราย ที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ที่ญาติเชื่อว่า เสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ว่า จากการตรวจสอบทั้ง 2 ราย อย่างละเอียด รายแรกนายประเสริฐ ซึ่งป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและมีไขมันในเส้นเลือดสูง เสียชีวิตเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ตรวจสอบพบว่า เสียชีวิตจากอาการปอดบวมและไตวาย แต่ยอมรับว่าได้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009 ให้จริง แต่ฉีดก่อนที่จะเสียชีวิตถึง 10 วัน ซึ่งหากเป็นผลข้างเคียงของวัคซีน น่าจะเห็นผลตั้งแต่ 1-2 วันหลังฉีด ส่วนอีกรายซึ่งป่วยเป็นโรคเบาหวาน เก๋า กระเพาะอาหาร และความดันโลหิตสูง เสียชีวิตเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พบว่าเสียชีวิตจากโรคประจำตัว เนื่องจากแพทย์ไม่ได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2009 ให้ สำหรับสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ในประเทศไทยช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเพียง 1 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสม 6,635 ราย ส่วนผู้เสียชีวิตยังคงที่ 32 ราย ส่วนการฉีดวัคซีนป้องกันฯ ถึงปัจจุบัน มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว1,431,689 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.6 ของกลุ่มเสี่ยงที่จำเป็นต้องรับวัคซีน 2 ล้านคน