ศอ.บต. ติวเข้มคนใต้ ก่อนสอบ ก.พ.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอชิญชวนเยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้ ร่วมเพิ่มทักษะความรู้เทคนิควิธีการทำข้อสอบ ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. โดยจะมีการติวเตอร์ฝีมือดีจากส่วนกลาง เดินทางมาให้ความรู้แก่ผู้ที่สมัครเพื่อเตรียมตัวสอบ ในเดือนสิงหาคม 2553 ที่จะถึงนี้ นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าวว่า ศอ.บต. จะจัดกิจกรรมเพิ่มทักษะความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการทำข้อสอบ ภาค ก (ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป) ของ สำนักงาน ก.พ. ให้แก่ ผู้สมัครสอบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งสำนักงาน ก.พ. ได้เปิดรับสมัคร เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยจะนำคณะวิทยากร จากสำนักติวที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพฯ มาให้ความรู้ ระหว่างวันที่ 18 - 20 มิถุนายนนี้ โดยมีกำหนดการ ดังนี้ วันที่ 18 มิ.ย. 53 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองนราธิวาส (อาคารศูนย์สาธารณสุข ชั้น 3) วันที่ 19 มิ.ย. 53 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และ วันที่ 20 มิ.ย. 53 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ทั้งนี้ ศอ.บต. คาดหวังว่า จะช่วยเพิ่มโอกาสในการสอบเข้ารับราชการของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ได้มากขึ้น

 ประกาศ! สอบ ก.พ. ภาค ก. 2556 เปิดรับสมัครสอบวันที่ 8-30 พ.ค. 2556

 สมัครกพ 4 ขั้นตอนง่ายๆ เปิดรับ 8-30 พ.ค. 56