นร.ม.5เผาร.ร.เข้าตรวจสอบทางจิตแล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธวัชชัย ไทยเขียว อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกรณีนักเรียนชั้น ม. 5 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ก่อเหตุเผาอาคารห้องสมุดโรงเรียนว่า จากการประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทราบว่า หลังการสอบสวน ตำรวจได้ส่งตัวเด็กเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ และบำบัดทางจิต ที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ซึ่งขณะนี้เด็กต้องการความช่วยเหลืออย่างมาก จึงยังไม่ส่งตัวเข้าสถานพินิจฯ จังหวัดนครปฐม

อย่างไรก็ตาม ตนได้จัดเตรียมนักจิตวิทยาคลินิก และผู้เชี่ยวชาญด้านสมอง ไว้ประเมินสภาพจิตใจ และมูลเหตุจูงใจ ในการก่อเหตุ ซึ่งตามหลักวิชาการ การก่อเหตุอาชญากรรมต่างๆ จะต้องมีแรงบันดาลใจ โดยในเด็กมักจะมีวิธีการที่คิดไม่ถึง ซึ่งกรณีนี้ ไม่ใช่เหตุปกติ แต่ยังบอกไม่ได้ว่า มีแรงบันดาลใจจากสิ่งใด หรือภาพที่เห็นจากสถานการณ์บ้านเมืองเกี่ยวข้องหรือไม่ เพราะทุกปัจจัย มีโอกาสเป็นไปได้ ต้องผ่านโปรแกรมตรวจวิเคราะห์ทางจิตวิทยา เพื่อหาสาเหตุก่อน

นายธวัชชัย กล่าวอีกว่า การก่อเหตุลักษณะนี้ ที่เด็กเป็นผู้กระทำ เคยเกิดขึ้นมาแล้ว เช่น ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีปัจจัยทางเศรษฐกิจ เข้ามาเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม สังคมปัจจุบัน เน้นการพัฒนาการเรียนดีให้กับเด็ก แต่เด็กขาด EQ หรือการพัฒนาด้านอารมณ์ ทำให้เกิดเหตุขึ้น จึงเสนอว่า น่าจะต้องมีนักจิตวิทยาคลินิกประจำโรงเรียนทุกแห่ง โดยเฉพาะ โรงเรียนเด็กเก่ง ซึ่งเป็นเหมือนเหรียญ 2 ด้าน ที่มีพรสวรรค์ด้านเรียนดี ก็จะมีอีกด้านที่มีปัญหา