ปธ.สอท.เผยยอมรับได้รมต.หน้าใหม่

ปธ.สอท.เผยยอมรับได้รมต.หน้าใหม่
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวถึง กรณีการปรับคณะรัฐมนตรีใหม่ว่า เท่าที่ดูจากรายชื่อ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ในเบื้องต้นเป็นที่ยอมรับได้ แต่หลังจากนี้ต้องใช้เวลา 2-3 เดือน ในการทราบแนวทางการทำงานต่อไป เพราะบางท่านเป็นรัฐมนตรีหน้าใหม่ ที่ยังไม่เห็นการทำงานมาก่อน แต่ยังให้ความเชื่อมั่นต่อการทำงานเป็นทีมร่วมกันภายใต้รัฐบาลชุดนี้

ประธานสภาอุตฯ กล่าวต่อว่า การมีแนวทางที่ดี การตอบรับในการทำงานร่วมกัน นับเป็นกระแสที่ดีที่จะช่วยให้ปัญหาต่างๆ ลดลง โดยปัญหาแรกที่อยากให้ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนจากรัฐมนตรีอุตสาหกรรมคนใหม่ คือ ปัญหามาบตาพุด เนื่องจากมีปัจจัยลบที่ค่อนข้างมาก รวมไปถึงปัญหาด้านการสร้างความเชื่อมั่น ปัญหาภัยแล้ง และการลดความเหลื่อมล้ำระหว่างภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม เพื่อก่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ

นอกจากนี้ สิ่งที่ภาคเอกชน อยากเห็น คือ การทำงานร่วมกันอย่างเข้มข้นของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคราชการ ความร่วมมือกันระหว่างกระทรวง ที่จะช่วยกันขับเคลื่อนอย่างเต็มที่