เชียงรายสั่งเร่งช่วยปชช.หลังโดนพายุพัด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุเมธ แสงนิ่มนวล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า ในขณะนี้จังหวัดเชียงราย ถือว่า เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัวแล้ว ได้เกิดฝนตกรวมไปถึงเกิดพายุในหลายพื้นที่ โดยในขณะนี้ได้สั่งการให้ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย ออกสำรวจความเสียหายบ้านเรือนประชาชนที่เกี่ยวกับปัญหาวาตภัย และอุทกภัย ในหลายพื้นที่ โดยในพื้นที่อำเภอแม่จัน มีพายุเกิดขึ้น โดยในขณะนี้มีทางการให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนแล้ว

นอกจากนี้ได้สั่งการให้ทุกหมู่บ้านมีการเฝ้าระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งได้ ถ้าหากเกิดฝนตกหนักเป็นระยะเวลา ติดต่อกัน 1 - 2 วัน ได้มีการเฝ้าระวังกันเอาไว้ เนื่องจากพื้นที่เชียงราย ได้มีพื้นที่เสี่ยงภัยเกี่ยวกับการเกิดน้ำท่วมเช่นเดียวกัน