สธ.สั่งอย.ลงโทษอาหารเสริมโฆษณาเกินจริง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ดำเนินการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งอาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ ที่ได้เคยมีหนังสือสั่งให้ระงับโฆษณาในสื่อทุกสื่อ และมีการดำเนินคดี เพื่อเป็นการเฝ้าระวังความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค ไม่ให้ได้รับข้อมูลที่ผิดจากการโฆษณาโอ้อวดหลอกลวง โดยเฉพาะใช้รักษาโรคต่างๆ อวดอ้างสรรพคุณทางเพศ และสามารถลดความอ้วนได้นั้น จากการร้องเรียน หรือจากการตรวจสอบของ อย. เอง พบว่า มีผลิตภัณฑ์ที่ยัง
คงฝ่าฝืนลักลอบโฆษณาทางสื่อเคเบิ้ลทีวีอยู่ ได้แก่

1.ผลิตภัณฑ์