ลำตะคองวิกฤติวอนปชช.ประหยัดน้ำ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายไพศาล พันพึ่ง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า เขื่อนลำตะคอง อำเภอสีคิ้วปริมาณน้ำเข้าขันวิกฤติ ซึ่งเขื่อนลำตะคอง เป็นแหล่งน้ำทำการเกษตรในพื้นที่หลายอำเภอ และเป็นแหล่งน้ำดิบเพียงแห่งเดียว ในการผลิตน้ำประปาหล่อเลี้ยงประชาชนในเมืองนครราชสีมา ปริมาณน้ำลดลงเหลือเพียงแค่ 85 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ ประมาณ 27% ของความจุทั้งหมด ขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อนพระเพลิง อำเภอปักธงชัย เหลือปริมาณน้ำ 45 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ ประมาณ 40 % ของความจุทั้งหมด โดยทางสำนักงานชลประทานจังหวัดนครราชสีมา ได้นำเครื่องสูบน้ำและรถบรรทุกน้ำออกให้ความช่วยเหลือ และเร่งทำการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำกันอย่างประหยัดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประกาศให้เกษตรกรทุกพื้นที่เลื่อนระยะเวลาการเริ่มต้นเพาะปลูกข้าวนาปี ไปเป็นช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดฝนทิ้งช่วงจนเป็นเหตุให้พืชผลการเกษตรได้รับความเสียหาย