สธ.ลำปางเข้มห่วงการผลิตและส่งนมโรงเรียน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์ศิริชัย ภัทรนุธาพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ตามที่ทางกระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการให้ทางสำนักงานสาธารณสุขทั่วประเทศ ดูแลรับผิดชอบในการตรวจคุณภาพนมโรงเรียน ซึ่งในเรื่องนี้
ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ก็ได้มีแผนการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของจังหวัดลำปาง ยังมีโรงงานขนาดใหญ่จำนวน 2 แห่ง ที่ผลิตนม ส่งตามจังหวัดต่างๆ ของภาคเหนือ

จากการออกตรวจสอบคุณภาพ ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา พบว่า คุณภาพนมอยู่ในเกณฑ์ และได้มาตรฐาน แต่ทั้งนี้ ยังเป็นห่วงของการเรื่องการบรรจุและการจัดส่ง เพราะเคยพบปัญหาว่า บางครั้งพบว่า มีการนำกล่องและลังนมวางซ้อนและ
กดทับกัน จนกล่องนมแตก และมีรอยรั่วซึม ส่งผลให้นมกล่องนั้นไม่สะอาด ขณะเดียวกัน ก็ได้กำชับไปตามโรงเรียนต่างๆ ว่า หลังจากรับนมกล่องไปแล้ว ควรจะเก็บรักษาให้ถูกสุขลักษณะ มิฉะนั้นอาจจะทำให้นมเสีย และหากนำนมไปแจกให้กับเด็กนักเรียนแล้ว ก็อาจจะทำให้เกิดมีอาการท้องเสียได้