ดุสิตโพลรบ.ควรอยู่ทำปรองดองค่อยยุบ

ดุสิตโพลรบ.ควรอยู่ทำปรองดองค่อยยุบ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สวนดุสิตโพล เปิดเผยความคิดเห็นของคนไทย หลังเหตุการณ์สลายการชุมนุม และการอภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยพบว่า

45.44% ประชาชน สนใจติดตามข้อมูลข่าวสาร เพราะสถานการณ์ หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง ไม่แน่นอน

40.76% อยากให้นักการเมืองทุกคน ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ ตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

30.74% เห็นว่า ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ ถึงแม้จะมีความเห็นแตกต่างกัน เพราะเราเป็นคนไทยเหมือนกัน

34.83% เห็นว่า รัฐบาล ควรอยู่ต่อไป เพื่อเยียวยาและสร้างความปรองดองให้สำเร็จ จึงค่อยยุบสภา

และ 57.41% เห็นว่า ควรหยุดชมข่าวการเมืองสักพัก และเปลี่ยนไปทำงานอดิเรกอย่างอื่นแทน เพื่อลดความตึงเครียด