องคมนตรี ปาฐกถาพิเศษเรื่อง การถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทฯ เนื่องใน วันกัลยาณิวัฒนา ที่ ปัตตานี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

องคมนตรี ปาฐกถาพิเศษเรื่องการถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทฯ เนื่องใน วันกัลยาณิวัฒนา ที่จังหวัดปัตตานี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วันนี้(5 มิ.ย.)ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ม.อ.ปัตตานี) นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธาน และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "การถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทฯ เนื่องในงานวันกัลยาณิวัฒนา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงมีพระเมตตาและพระกรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยนายพลากร กล่าวในการปาฐกถาว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทรงห่วงใยราษฎร และได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการช่วยเหลือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมายาวนาน และได้มีความสำเร็จเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน นับเนื่องมาหลายสิบปีจนถึงปัจจุบัน การทรงงานด้านพัฒนา เริ่มจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศ จึงเป็นที่มาของพระราชดำริในเรื่องต่างๆ ทรงวางแผนและดำเนินการเป็นขั้นตอนสำหรับงานพัฒนา โดยเริ่มศึกษาทดลองในบริเวณพระราชวังที่ประทับ ก่อนการทรงงานพัฒนาในช่วงแรกๆ เป็นการพระราชทานความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ทรงวางแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน อาทิ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านการเกษตร ด้านการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต หลักการทรงงานในเบื้องต้น เมื่อจะทำอะไรต้องหาข้อมูลก่อน ทรงหาข้อมูลก่อนลงพื้นที่จริง ทรงตรวจสอบว่า สิ่งที่ได้ทรงศึกษาจากเอกสาร ข้อมูล กับพื้นที่จริงนั้น เหมือนกันอย่างไร เมื่อทรงแน่ชัดปัญหาความต้องการของประชาชนอันเกิดมาจากการทำประชาพิจารณ์หรือประชาคมแล้วเริ่มดำเนินโครงการ ท่ามกลางความเข้าใจ ถึงประโยชน์ที่จะได้รับ จากนั้นก็นำไปปฏิบัติ ทุกขั้นตอนต้องมีการประเมินผล นายพลากร กล่าวด้วยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสอนว่า อย่าตกใจ อย่าเสียใจ ถ้าโครงการใดจะมีการผิดพลาด หรือไม่เสร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ให้ถือเป็นบทเรียน และศึกษาให้ละเอียด ทำไม พลาดตรงไหน ผิดตรงไหน และอย่าท้อถอย จงยอมรับความผิดพลาด ขอโทษประชาชนและเริ่มต้นใหม่ ทรงสอนว่า พวกเราไม่ใช่เทวดา ที่จะทำทุกอย่างให้ดีถูกต้องได้ผล 100 เปอร์เซ็นต์ นี่เป็นเรื่องมนุษย์ปุถุชนคนเดินดิน ดังนั้น การวางแผนที่ดีจะต้องไม่ย่อท้อ ไม่ท้อถอยต่อปัญหาอุปสรรค และต้องไม่หวั่นไหวต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์ด้วย ถ้าการวิพากษ์วิจารณ์ทำเพื่อความหวังดี ต้องยอมรับฟังด้วยสติ ด้วยความอดทน ความเข้าใจ ทุกสิ่งทุกอย่างผิดพลาดได้