กลุ่มประเทศจี- 20 กล่าวว่า เศรษฐกิจโลกเร็วกว่าที่คาดหมายไว้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

บรรดารัฐมนตรีคลังของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่จี-20 กล่าววันนี้ว่า เศรษฐกิจของโลกกำลังฟื้นตัวเร็วกว่าที่คาดหมายไว้แต่กระนั้นก็ตาม การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในตลาดการเงินเมื่อไม่นานมานี้แสดงให้เห็นว่า การท้าทายที่สำคัญๆหลายอย่างยังคงมีอยู่ต่อไปกลุ่มประเทศจี-20 ระบุในแถลงการณ์ฉบับหนึ่งหลังการประชุมนาน 2 วัน รัฐมนตรีคลังเหล่านั้นว่า เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการเงินสาธารณะที่สามารถเลี้ยงตัวได้อย่างยั่งยืนและการต้องการทางการเงินอย่างยั่งยืน