องอาจรับชื่อในข่าวตรงบอกส่งสลค.แล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคประชาธิปัตย์ ระบุว่า ขณะนี้รายชื่อว่าที่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ยังไม่มีความชัดเจน ซึ่งขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายกฯ เบื้องต้น มติที่ประชุมพรรคประชาธิปัตย์ เป็นเพียงเสนอชื่อบุคคล ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งใหม่เท่านั้น แต่ยอมรับว่า รายชื่อตามที่ปรากฏตามข่าวนั้น เป็นความจริง ซึ่งรวมถึง นายไชยยศ จิรเมธากร ส.ส.อุดรธานี พรรคเพื่อแผ่นดิน และ ดร.มั่น พัธโนทัย ว่าที่หัวหน้าพรรคมาตุภูมิด้วย ซึ่งขณะนี้ ได้ส่งรายชื่อให้ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว แต่ยังไม่มีการระบุ
ตำแหน่งว่า บุคคลใดจะปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงใด ส่วนตำแหน่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีข่าวว่า ตนจะดำรงตำแหน่งแทน คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช นั้น ยังไม่ขอแสดงความคิดเห็น เนื่องจาก ยังไม่มีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ