ชาวกาฬสินธุ์กว่าพันคนปลูกป่าลดโลกร้อน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่บ้านคำ 6 ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน นายอำเภอกุฉินารายณ์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ บริษัทต่าง ๆ เอกชน นักเรียน และนักศึกษา ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ กว่า 1,000 คน ร่วมโครงการปลูกป่า เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน และฟื้นฟูระบบนิเวศชุมชน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย. ซึ่งหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กส. 5(บัวขาว)ยังได้ร่วมปลุกจิตสำนึกและส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยการปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และคายออกซิเจน เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและฟื้นฟูระบบนิเวศให้กับชุมชน นอกจากการปลูกต้นไม้ครั้งนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้กับนักเรียนและประชาชน โดยเฉพาะความสำคัญในการเพิ่มพื้นที่ป่าให้ต้นไม้ ในการดูดซึมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เนื่องจากศึกษาพบว่า พื้นที่ต้นไม้หนาแน่น 1 ไร่ จะสามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 150 กม./ชม. และคายก๊าซออกซิเจนออกมา 100 กม./ช.ม. ที่จะเป็นการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนด้วย