รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ยอมรับการปรับคณะรัฐมนตรีของรัฐบาล

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ยอมรับการปรับคณะรัฐมนตรีของรัฐบาล พร้อมฝากรัฐมนตรีคนใหม่ เสนอมรดกทางวัฒนธรรม 10 แห่ง เป็นมรดกโลก และการขับเคลื่อนสภาวัฒนธรรมตำบลทั่วประเทศ นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงการถูกปรับออกจากรัฐมนตรีว่า เป็นการปรับใหญ่คณะรัฐมนตรีครั้งสุดท้ายของรัฐบาล และมีเหตุผลจำเป็นต้องดำเนินการ เพื่อเปิดโอกาสให้คนของพรรคขึ้นมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ซึ่งกว่า 1 ปีที่ผ่านมา ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ แม้หลายฝ่ายอาจมองว่าไม่มีผลงานที่ชัดเจน แต่ได้ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้ประกาศไว้ ตั้งแต่วันแรกที่เข้าดำรงตำแหน่ง จนถึงวันนี้ได้ทำสำเร็จในบางส่วนแล้ว รู้สึกภูมิใจและมีความสุขกับการทำงาน ล่าสุดได้ผลักดันเรื่องความซื่อสัตย์เป็นวาระแห่งชาติ ช่วยเหลือเยียวยาวชาวเลได้สำเร็จ และการเสนอร่างพ.ร.บ.วัฒนธรรมแห่งชาติ ทั้งนี้ เชื่อว่ารัฐมนตรีคนใหม่ สามารถสานงานต่อได้ทันที สำหรับงานที่อยากให้รัฐมนตรีวัฒนธรรมคนใหม่ช่วยผลักดันต่อ คือ โครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม 10 แห่ง เป็นมรดกโลก การขับเคลื่อนสภาวัฒนธรรมตำบล ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่ได้ผลักดันให้มีการจัดสรรงบประมาณให้แห่งละ 5,000 บาท หากมีการพัฒนาในส่วนนี้ จะทำให้งานวัฒนธรรมมีเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น