เขื่อนป่าสักฯน้ำลดกระทบปชช.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประสิทธิ์ ไต่พัน หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ (เขื่อนพระราม 6) ออกมาเปิดเผย หลังปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี ลดลงอย่างน่าเป็นห่วงว่า สถานการณ์น้ำแล้งในปีนี้หนักสุด ในรอบ 18 ปี ที่ผ่านมา ล่าสุด ผลกระทบเริ่มเกิดกับชาวบ้านใน เขต จ.พระนครศรีอยุธยา เขื่อนพระราม 6 รับน้ำมาจาก 2 ทาง คือ ทางแรก รับมาจากแม่น้ำเจ้าพระยา โดยผ่านคลองชัยนาท - ป่าสัก ระบายน้ำมาลงเขื่อนพระราม 6 อยู่ที่ 30 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ส่วนอีกทางหนึ่งรับน้ำโดยตรงมาจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ปริมาณน้ำที่ระบายลงมาอยู่ที่ 12 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปริมาณน้ำรวมกันยังไม่ถึง 50 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ถือว่าเข้าขั้นวิกฤติ

นายประสิทธิ์ กล่าวต่อว่า หากปริมาณน้ำในแม่น้ำป่าสัก ที่เขื่อนป่าสักปล่อยน้ำมายังเป็นอยู่ระดับนี้ ส่งผลให้ชาวบ้านหรือเกษตรกรที่ใช้น้ำในแม่น้ำป่าสัก ตั้งแต่ อ.เมืองสระบุรี มาจนถึง เขต อ.เสาให้ ได้รับความเดือดร้อนเพิ่มเติมอย่างแน่นอน เพราะจะทำให้ระบบนิเวศฯ ในแม่น้ำป่าสักเสียไป จนเกิดการเน่าเสีย และสุดท้ายจะทำให้ผู้เลี้ยงปลากระชังตลอดแม่น้ำป่าสักได้รับความเสียหาย
ไปด้วย สำหรับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าขณะนี้ คือ การแจ้งเตือนเกษตรกรให้ลดการปลูกพืชที่ใช้น้ำ

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ฝนเริ่มตกลงมาบ้างแล้ว และเป็นช่วงเดียวกันกับที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากการเพาะปลูกกันเกือบหมดแล้วอีกด้วย