เสวนาแก้ปัญหาระเมิดทรัพย์สินทางปัญหา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมเสวนา แนวคิดเรื่องพัฒนาการ และการประสานความร่วมมือ ในการแก้ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมาย เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหา การละเมิดทรัพย์สินทางปัญหาร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ซึ่งถือเป็นงานสำคัญระดับชาติ รวมทั้งหาแนวทาง ขั้นตอนความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการป้องกัน และปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ของไทย และต่างประเทศเพื่อไม่ให้มีการผลิต หรือ ส่งสิ้นค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา จากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม การจัดเสวนาในครั้งนี้ ที่โรงแรมรามา การ์เด้นส์ เนื่องจากการบรูณาการ หน่วยงานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการออกกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญา กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิด ที่เกี่ยวกับอาชญากรรม ทางเศรษฐกิจ กรมศุลกากร และสำนักทรัพย์สินทางปัญญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ