ขนส่งลำปางเผยยอดภาษีรถเพิ่มทุกปีกว่า10ล.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียน ในจังหวัดลำปาง ทั้งนี้เมื่อจัดเก็บภาษีได้ก็จะนำส่งให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำปางทั้งหมด ยกเว้นที่จดทะเบียนจังหวัดอื่น ก็จะนำส่งไปยังองค์การบริหารจังหวัดนั้นๆ ต่อไป สำหรับสถิติการจัดเก็บภาษีรถที่ผ่านมา มีดังนี้ ปี 2549 จัดเก็บภาษีรถได้ 134,609,627 บาท ปี 2550 จัดเก็บภาษีรถได้ 150 ,035,074 บาท ปี 2551 จัดเก็บภาษีรถได้ 161,275,863 บาท ปี 2552 จัดเก็บภาษีรถได้ 173,377,618 บาท และล่าสุด เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2553 จัดเก็บภาษีรถได้ 80,507,136 บาท ซึ่งจะเห็นได้ว่าการจัดเก็บภาษีรถที่ผ่านมา มีสถิติเพิ่มขึ้นประมาณ 10 กว่าล้านบาท ทุกปี ซึ่งถือว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประสบความสำเร็จในการจัดเก็บภาษีรถ ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ