อยุธยา เร่งแก้ภัยแล้ง ตามพระราชดำรัส

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า หลังจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับสั่งเป็นห่วงสถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่ นั้น ล่าสุด ตนเองสั่งการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เร่งตรวจสอบพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ทุ่งภูเขาทอง) และ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีสุริโยทัย (ทุ่งมะขามหย่อง) ใน อ.พระนครศรีอยุธยา เนื่องจากสถานที่ทั้ง 2 แห่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับสั่งให้มีการจัดสร้าง เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม และน้ำแล้งในพื้นที่ดังกล่าว โดยที่ผ่านมาน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้ง 2 แห่ง มีปริมาณเพียงพอ ที่จะใช้สำหรับให้เกษตรกรทำการเกษตร แต่ติดปัญหาที่ว่า ระบบการส่งจ่ายน้ำในบางช่วง อยู่ระหว่างการปรับปรุง เพราะอุปกรณ์ชำรุด

ส่วนพื้นที่อื่นๆ ที่มีการทำการเกษตรนั้น ได้มีการสั่งการไปยังชลประทานจังหวัด ให้เร่งจัดทำโครงการแก้มลิงทั้งในส่วนของบางบาล 1 และบางบาล 2 รวมพื้นที่จัดเก็บน้ำประมาณ 100,000 ไร่ เพื่อจะได้เก็บกักน้ำ ในช่วงหน้าน้ำที่กำลังจะมาถึงในระยะนี้ ไว้ใช้ในปีหน้า เพราะคาดว่าปี 2554 ปริมาณน้ำเพื่อใช้ทำการเกษตร จะมีน้อยเช่นเดียวกับในปีนี้อีก โดยในส่วนของแก้มลิงบางบาล 1 ขณะนี้ดำเนินการเสร็จไปแล้วกว่า ร้อยละ 50 ซึ่งในช่วงปลายปีนี้ที่มีปริมาณน้ำมาก คาดว่าจะสามารถระบายน้ำเข้าไปเก็บไว้ เพื่อใช้ในการทำการเกษตร ในฝั่งทุ่งตะวันตก กว่า 30,000 ไร่ ได้เกือบทั้งหมด