กปส.เตรียมจัดนิทรรศการ "เย็นศิระเพราพระบริบาล ระหว่างวันที่ 9-11 มิ.ย.

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมประชาสัมพันธ์ เตรียมจัดนิทรรศการ "เย็นศิระเพราะพระบริบาล เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 64 ปี ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน นี้ นางอุษา จารุภา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนเตรียมจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "เย็นศิระเพราะพระบริบาลเพื่อเทิดพระเกียรติพระบามเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 64 ปี วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ 2553 และเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระองค์ให้เป็นที่แพร่หลาย อีกทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวไทย เคารพรัก เทิดทูน และแสดงความจงรักภักดี โดยภายในงานจะจัดให้มีนิทรรศการภายใต้หัวข้อ "ทรงปลูกไว้ในแผ่นดิน ที่จะนำเสนอเรื่องราวผ่านสื่อมัลติมีเดียกับสื่อโสตทัศน์ ที่สวยงาม อีกทั้งการจัดฝึกสอนอาชีพ การออกร้านจำหน่ายสนค้าของผู้ประกอบการรายย่อยที่ประสบเหตุความไม่สงบและการแสดงดนตรีจากกรมประชาสัมพันธ์ ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมนิทรรศการ "เย็นศิระเพราะพระบริบาลได้ระหว่างวันที่ 9- 11 มิถุนายน นี้ บริเวณหอประชุมกรมประชาสัมพัน์ ซอยอารีสัมพันธ์ ทั้งนี้ภายในงานมีรถรางให้บริการรับ-ส่งฟรีตลอดงาน บริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ซอยอารีย์