เรือนจำยะลาปล่อยผู้ต้องขังอภัยโทษ

เรือนจำยะลาปล่อยผู้ต้องขังอภัยโทษ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ เรือนจำกลางจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องขัง ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกปีที่ 60 จำนวน 84 คน นายสุชิน ดำกระเด็น ผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดยะลา กล่าวว่า เนื่องในโอกาส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปีที่ 60 วันที่ 5 พฤษภาคม 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอภัยโทษ แก่ผู้ต้องขังราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสแก่คนเหล่านี้ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดยะลา กล่าวอีกว่า ในวันนี้ได้มีการปล่อยตัวนักโทษ จำนวน 84 คน แยกเป็นผู้ต้องขังชาย 83 คน ผู้ต้องขังหญิง 1 คน โดยผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวในครั้งนี้ ส่วนใหญ่ จะเป็นคดีเกี่ยวกับทรัพย์ คดียาเสพติดและเป็นผู้ต้องขังตามมาตรา 6 คือ ผู้ที่เหลือโทษจำคุกต่อไปไม่เกิน 1 ปี